Vaidehi Seva Samithi

Address :
H.no: 17-1-473/V/3&4,
Near Sri Saraswathi Sishu Mandir High School,
Krishna Nagar, Saidabad, Hyderabad - 500 059.
Telangana, India,

Office Number : +91 - 9032152105

Sri.B.Sunder Reddy : +91 - 9491267646

Smt.M.Sita Kumari : +91 - 8861749593, & +91 -9491993974

Sri.K.Balakrishnaiah : +91 - 9440059197

Sri.P.Praksh Rao : +91 - 9866181573

Sri.K.Venkateshwarlu : +91 - 9440667495

Email :
vaidehisevasamithi@gmail.com,
vaidehisevasamithi@yahoo.com